เชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
จอมทอง
แม่แจ่ม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แม่แตง
สันมหาพน
แม่แตง
ขี้เหล็ก
ช่อแล
แม่หอพระ
สบเปิง
บ้านเป้า
สันป่ายาง
ป่าแป๋
เมืองก๋าย
บ้านช้าง
กื้ดช้าง
อินทขิล
แม่ริม
สะเมิง
ฝาง
แม่อาย
พร้าว
สันป่าตอง
สันกำแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด
ดอยเต่า
อมก๋อย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แม่วาง
กิ่งแม่ออน
กิ่งดอยหล่อ

อำเภอแม่แตง

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 ตำบล , 115 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล สันมหาพน , แม่แตง , ขี้เหล็ก , ช่อแล , แม่หอพระ , สบเปิง , บ้านเป้า , สันป่ายาง , ป่าแป๋ , เมืองก๋าย , บ้านช้าง , กื้ดช้าง , อินทขิล

จำนวนประชากรใน อำเภอแม่แตง
  จำนวนหลังคาเรือน : 21,980 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 72,922 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 10,189 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 3,179 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 3,408 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 462 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 281 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 19,283 คน   จำนวนผู้พิการ : 840 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอแม่แตง
  สถานศึกษา   จำนวน 0 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 2 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 16 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 5 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 1 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 1 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 1 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 26 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอแม่แตง
 
ต.สันมหาพน   50150    
ต.แม่แตง   50150    
ต.ขี้เหล็ก   50150    
ต.ช่อแล   50150    
ต.แม่หอพระ   50150    
ต.สบเปิง   50150   (*ยกเว้น หมู่ที่ 2-9 และ 12-13 ใช้รหัส 50330)
ต.บ้านเป้า   50150    
ต.สันป่ายาง   50330    
ต.ป่าแป๋   50150    
ต.เมืองก๋าย   50150    
ต.บ้านช้าง   50150    
ต.กื้ดช้าง   50150    
ต.อินทขิล   50150    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()