เชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
จอมทอง
แม่แจ่ม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แม่แตง
แม่ริม
สะเมิง
ฝาง
เวียง
ม่อนปิ่น
แม่งอน
ท่ากว้าง
แม่คะ
โป่งน้ำร้อน
แม่อาย
พร้าว
สันป่าตอง
สันกำแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด
ดอยเต่า
อมก๋อย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แม่วาง
กิ่งแม่ออน
กิ่งดอยหล่อ

ตำบลแม่งอน

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 26 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านห้วยห้อม , หมู่1 บ้านสบข่า , หมู่2 บ้านแม่งอนกลาง , หมู่2 บ้านดงป่าลัน , หมู่3 บ้านห้วยลึก , หมู่3 บ้านสันม่วง , หมู่4 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก , หมู่4 บ้านห้วยโจ้ , หมู่5 บ้านหลวง , หมู่5 บ้านแม่ข่า , หมู่6 บ้านปางควาย , หมู่6 บ้านหล่ายฝาง , หมู่7 บ้านทุ่งหลุก , หมู่7 บ้านสันต้นเปา , หมู่8 บ้านหนองขวาง , หมู่8 บ้านเด่นห้วยเดื่อเวียงไชย , หมู่9 บ้านสันมะกอกหวาน , หมู่9 บ้านสันป่าไหน่ , หมู่10 บ้านทุ่งทอง , หมู่10 บ้านใหม่หล่ายฝาง , หมู่11 บ้านแม่งอนป่าจี้ , หมู่11 บ้านหนองอ้อม , หมู่12 บ้านยาง , หมู่12 บ้านดงมิตรภาพ , หมู่13 บ้านใหม่หลวง , หมู่14 บ้านแม่งอนสันติสุข

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่งอน
  จำนวนหลังคาเรือน : 7,381 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 21,940 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 2,331 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,119 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 589 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 151 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 43 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 4,542 คน   จำนวนผู้พิการ : 98 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลแม่งอน
  สถานศึกษา   จำนวน 0 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 1 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 0 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 3 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลแม่งอน
 
ต.แม่งอน   50320    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()