เชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
จอมทอง
แม่แจ่ม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แม่แตง
แม่ริม
สะเมิง
ฝาง
เวียง
ม่อนปิ่น
แม่งอน
ท่ากว้าง
แม่คะ
โป่งน้ำร้อน
แม่อาย
พร้าว
สันป่าตอง
สันกำแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด
ดอยเต่า
อมก๋อย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แม่วาง
กิ่งแม่ออน
กิ่งดอยหล่อ

ตำบลแม่คะ

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 27 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านแม่สูนหลวง , หมู่1 บ้านแม่คะ , หมู่2 บ้านปางสัก , หมู่2 บ้านสันป่าก่อ , หมู่3 บ้านแม่สูนน้อย , หมู่3 บ้านป่าแงะ , หมู่4 บ้านใหม่สันป่าแดง , หมู่4 บ้านหนองบัวคำ , หมู่5 บ้านร้องอ้อ , หมู่5 บ้านห้วยไคร้ , หมู่6 บ้านต้นส้าน , หมู่6 บ้านเหมืองแร่ , หมู่7 บ้านหนองยาว , หมู่7 บ้านโป่งนก , หมู่8 บ้านนิคม , หมู่8 บ้านธิ , หมู่9 บ้านสันดินแดง , หมู่9 บ้านปางปอย , หมู่10 บ้านสันมะเฟือง , หมู่10 บ้านหนองฮ่าง , หมู่11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ , หมู่11 บ้านแม่ป่าไผ่ , หมู่12 บ้านโป่งถืบ , หมู่12 บ้านสันมะม่วง , หมู่12 บ้านไร่ , หมู่13 บ้านหนองบวกช้าง , หมู่15 บ้านโป่งใน

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่คะ
  จำนวนหลังคาเรือน : 6,331 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 29,719 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 2,459 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,268 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 613 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 137 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 60 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 6,178 คน   จำนวนผู้พิการ : 131 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลแม่คะ
  สถานศึกษา   จำนวน 0 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 2 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 1 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 0 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 4 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลแม่คะ
 
ต.แม่คะ   50110    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()