เชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
จอมทอง
แม่แจ่ม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
เชิงดอย
สันปูเลย
ลวงเหนือ
ป่าป้อง
สง่าบ้าน
ป่าลาน
ตลาดขวัญ
สำราญราษฎร์
แม่คือ
ตลาดใหญ่
แม่ฮ้อยเงิน
แม่โป่ง
ป่าเมี่ยง
เทพเสด็จ
แม่แตง
แม่ริม
สะเมิง
ฝาง
แม่อาย
พร้าว
สันป่าตอง
สันกำแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด
ดอยเต่า
อมก๋อย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แม่วาง
กิ่งแม่ออน
กิ่งดอยหล่อ

อำเภอดอยสะเก็ด

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 14 ตำบล , 94 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล เชิงดอย , สันปูเลย , ลวงเหนือ , ป่าป้อง , สง่าบ้าน , ป่าลาน , ตลาดขวัญ , สำราญราษฎร์ , แม่คือ , ตลาดใหญ่ , แม่ฮ้อยเงิน , แม่โป่ง , ป่าเมี่ยง , เทพเสด็จ

จำนวนประชากรใน อำเภอดอยสะเก็ด
  จำนวนหลังคาเรือน : 16,183 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 51,276 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 6,404 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,368 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 2,015 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 164 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 197 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 14,066 คน   จำนวนผู้พิการ : 631 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอดอยสะเก็ด
  สถานศึกษา   จำนวน 0 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 17 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 2 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 1 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 2 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 23 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอดอยสะเก็ด
 
ต.เชิงดอย   50220    
ต.สันปูเลย   50220    
ต.ลวงเหนือ   50220    
ต.ป่าป้อง   50220    
ต.สง่าบ้าน   50220    
ต.ป่าลาน   50220    
ต.ตลาดขวัญ   50220    
ต.สำราญราษฎร์   50220    
ต.แม่คือ   50220    
ต.ตลาดใหญ่   50220    
ต.แม่ฮ้อยเงิน   50220    
ต.แม่โป่ง   50220    
ต.ป่าเมี่ยง   50220    
ต.เทพเสด็จ   50220    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()