เชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
จอมทอง
บ้านหลวง
ข่วงเปา
สบเตี๊ยะ
บ้านแปะ
ดอยแก้ว
แม่สอย
แม่แจ่ม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แม่แตง
แม่ริม
สะเมิง
ฝาง
แม่อาย
พร้าว
สันป่าตอง
สันกำแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด
ดอยเต่า
อมก๋อย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แม่วาง
กิ่งแม่ออน
กิ่งดอยหล่อ

ตำบลบ้านหลวง

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.จอมทอง

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 22 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านแท่นคำ , หมู่3 บ้านใต้กลาง , หมู่4 บ้านแม่กลาง , หมู่5 บ้านขุนยะ , หมู่6 บ้านป่าแขม , หมู่7 บ้านขุนกลาง , หมู่8 บ้านผาหมอน , หมู่9 บ้านเมืองอาง , หมู่10 บ้านแม่หอย , หมู่11 บ้านเมืองกลาง , หมู่12 บ้านปะหัวเสือ , หมู่13 บ้านน้ำลัด , หมู่13 บ้านหนองห่ายสามัคคี , หมู่14 บ้านปะ , หมู่15 บ้านแม่ปอน , หมู่16 บ้านตาดมื่น , หมู่17 บ้านอ่างกาน้อย , หมู่18 บ้านแม่ยะน้อย , หมู่19 บ้านห้วยเฮียะ , หมู่20 บ้านน้ำตกแม่กลาง , หมู่21 บ้านกู่ฮ่อสามัคคี , หมู่22 บ้านหนองล่ม

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านหลวง
  จำนวนหลังคาเรือน : 685 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 2,982 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 380 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 86 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 74 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 21 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 4 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 557 คน   จำนวนผู้พิการ : 34 คน
 
 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
พระมหาธาตุนภเมทนีดล อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
น้ำตกแม่ยะ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
น้ำตกแม่กลาง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลบ้านหลวง
  สถานศึกษา   จำนวน 0 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 4 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 7 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 1 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 2 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 15 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลบ้านหลวง
 
ต.บ้านหลวง   50160    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()