เชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
จอมทอง
แม่แจ่ม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แม่แตง
แม่ริม
สะเมิง
ฝาง
แม่อาย
พร้าว
สันป่าตอง
สันกำแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด
ดอยเต่า
อมก๋อย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แม่วาง
กิ่งแม่ออน
กิ่งดอยหล่อ

จังหวัดเชียงใหม่

ประเทศไทย > ภาคเหนือ

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 24 อำเภอ , 196 ตำบล , 1923 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยอำเภอ เมืองเชียงใหม่ , จอมทอง , แม่แจ่ม , เชียงดาว , ดอยสะเก็ด , แม่แตง , แม่ริม , สะเมิง , ฝาง , แม่อาย , พร้าว , สันป่าตอง , สันกำแพง , สันทราย , หางดง , ฮอด , ดอยเต่า , อมก๋อย , สารภี , เวียงแหง , ไชยปราการ , แม่วาง , กิ่งแม่ออน , กิ่งดอยหล่อ

จำนวนประชากรใน จังหวัดเชียงใหม่
  จำนวนหลังคาเรือน : 363,554 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 1,323,336 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 161,355 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 59,499 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 40,887 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 6,772 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 3,564 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 303,226 คน   จำนวนผู้พิการ : 11,835 คน
 
 
อบต.ท่าตอน
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
อุทยานแห่งชาติผาแดง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
บ่อน้ำพุร้อนฝาง อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดอยปุย
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
พระมหาธาตุนภเมทนีดล อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
น้ำตกแม่ยะ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
น้ำตกแม่กลาง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ถ้ำเชียงดาว
ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ดอยหลวงเชียงดาว อุทยานแห่งชาติเชียงดาว
ดอยปุย
โรบินสัน เชียงใหม่
เซ็นทรัล กาดสวนแก้ว
เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
วัดบ้านขุน
 
สถานที่น่าสนใจใน จังหวัดเชียงใหม่
  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน 6 แห่ง
  สถานศึกษา   จำนวน 3 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 6 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 63 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 351 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 33 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 1 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 67 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 254 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 54 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 1 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 839 แห่ง


 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()